BAYAN LINNAS SIRI KE-126 : HUKUM MEROSAKKAN UNDI Mukadimah Baru-baru ini, kami menyampaikan ceramah perdana di Kuching, Sarawak, lebih tepat lagi. Continue reading