BAYAN LINNAS SIRI KE-127 : HUKUM MENEMPATKAN IBUBAPA DI RUMAH ORANG TUA Secara umumnya, kewajipan menjaga dan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Continue reading