PETIKAN KULIAH JUMAAT AYAH CHIK : JASAD PARA NABI TIDAK DIMAMAH BUMI Oleh : Alang Ibn Shukrimun Antara kelebihan yang diberikan oleh Allah. Continue reading