ULAMAK YANG BENAR, DISANGGAH PEMIMPIN ZALIM Oleh : Ahmad Hakimi Othman Imam Hanafi membela Imam Ahli Bayt seperti Jaafar As-Sadiq dan. Continue reading