Secara asasnya, Islam melarang anak-anak yang belum akil baligh terlibat dalam peperangan. Namun, terdapat dalam kalangan sahabat r.a yang umurnya. Continue reading