Penafian dan Syarat Penggunaan

Penafian dan Syarat Penggunaan berikut adalah terguna pakai kepada semua posting ke halaman ulamasedunia.org . Dengan ini juga difahami bahawa setiap orang yang membuat posting ke halaman ini telah dimaklumkan dengan Penafian dan Syarat Penggunaan sebelum melakukannya dan, dengan demikian, harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang ditunjukkan di bawah. Dengan mengunjungi halaman ini dan / atau menggunakan salah satu produk dan / atau perkhidmatan di halaman ini, anda bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan berikut ini, sila tinggalkan halaman ini.

Laman web ini bertindak sebagai pengedar maklumat sahaja (BUKAN sebagai penerbit maklumat) dan pemilik laman web ini tidak bertanggungjawab atas maklumat atau kandungan yang diposting di laman web. Anda menyatakan bersetuju bahawa penggunaan “ Iklan e-KUIS ” adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri. “Iklan e-KUIS” menafi semua jaminan jenis apapun, baik jaminan tersirat yang boleh diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan kesalahan. Perkhidmatan kami diberikan kepada anda “sebagaimana adanya” dan “ Iklan e-KUIS ” tidak menjamin bahawa “ Iklan e-KUIS ” akan tepat waktu, selamat, bebas kesalahan, atau memenuhi keperluan anda, “ Iklan e-KUIS ” juga tidak membuat sebarang jaminan atas ketepatan atau kebolehpercayaan dari setiap maklumat yang diperolehi melalui “ Iklan e-KUIS “. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atau pihak-ketiga untuk tuntutan pihak ketiga atau kerugian yang bersifat apapun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, menghukum atau atas sebab kerosakan. “ Iklan e-KUIS ” berhak untuk memadam senarai atau iklan dengan alasan apapun.

Sebarang pembatalan / pengemaskinian iklan / tarikh siaran boleh dibuat dengan menghubungi pentadbir laman web ini di talian 013 5140668 serta nyatakan no pesanan iklan yang berkenaan.  

 • PERATURAN POSTING

Iklan e-KUIS ” berhak untuk memadam kandungan yang dihantar dalam halaman web ini pada bila-bila masa dengan alasan apapun. Pihak kami akan membuat keputusan mengenai apakah kandungan yang melanggar Terma atas dasar setelah pihak kami menyedari tentangnya. Kami melayan ahli percuma dan ahli premium (jika ada) sama adil apabila berhadapan dengan kesalahan terma dan syarat ini. Tanpa menghadkan hak kami untuk menghapuskan kandungan, kami telah cuba untuk memberikan panduan bagi anda yang ingin membuat posting di laman web ini. Apabila menggunakan “ Iklan e-KUIS “, anda dilarang membuat posting bahan yang:

 • Mengandungi kata-kata kesat, kasar, lucah, perkauman atau kata-kata atau ekspresi kebencian, gelaran yang tidak baik, imej atau ilustrasi yang tidak baik, serangan keradangan yang bersifat peribadi, bangsa atau agama.
 • Mempunyai pautan ke halaman web yang bersifat lucah atau yang mengganggu sensitiviti sesuatu kaum atau agama.
 • Bersifat memfitnah, mengancam, meremehkan, terlalu jahat, palsu, menyesatkan, tidak dtepat, tidak adil, mengandungi kekasaran berlebihan, melanggar hak privasi dari pihak ketiga, yang berbahaya yang tidak munasabah atau menyinggung setiap individu atau komuniti.
 • Diskriminasi atas dasar bangsa, agama, asal negara, jantina, umur, status perkahwinan, orientasi seksual atau cacat, atau merujuk pada hal-hal tersebut dengan cara apapun dilarang oleh undang-undang.
 • Melanggar atau mendorong untuk melanggar undang-undang persekutuan atau antarabangsa, undang-undang atau ordinan, atau pihak berkuasa.
 • Kami tidak menerima iklan untuk mengiklankan halaman “dating”.
 • Semua bahan dalam bentuk apapun yang mempunyai hakcipta yang dimuat naik ke laman web ini mesti mendapat kebenaran bertulis daripada pemiliknya.
 • Berulang kali posting Kandungan yang sama atau serupa atau sengaja posting Kandungan dalam kategori yang tidak relevan. Anda tidak boleh meletakkan iklan anda dalam kategori yang tidak sesuai. Anda hanya boleh meletakkan satu iklan untuk produk / perkhidmatan / item dalam kategori yang paling sesuai.
 • Iklan yang tidak ada produk (kecuali iklan yang bersifat pengumuman). Iklan anda harus menjual sesuatu dan mesti mempunyai produk-produk tertentu / perkhidmatan / item. Ianya harus mempunyai keterangan yang sesuai. Kami tidak membenarkan iklan yang hanya mengatakan, “datang ke laman web saya untuk butiran selanjutnya”. Sementara itu, kami membenarkan anda untuk menghantar URL laman anda (hanya untuk laman-laman web anda yang merujuk kepada iklan yang diiklankan dalam web kami), jika iklan anda tidak mengandungi butiran produk yang tercatat didalam iklan, maka ianya akan dihapuskan.
 • Pelbagai produk / perkhidmatan / item dalam satu iklan tidak dibenarkan. Hanya satu produk / perkhidmatan / item dalam satu iklan.
 • SEMUA PERKATAAN IKLAN BERHURUF BESAR TIDAK AKAN DITERBITKAN. Kami menyarankan anda untuk hanya menggunakan HURUF BESAR sekiranya ia benar-benar diperlukan dalam keterangan iklan anda. Ini kerana baris pertama (tajuk) diterbitkan menggunakan ‘teks tebal’ dan boleh dibezakan, sehingga anda tidak perlu menggunakan huruf besar untuk setiap perkataan dalam iklan anda. Perkataan anda mestilah senang dibaca dan mencerminkan apa yang hendak disampaikan serta tidak mempunyai maksud atau tujuan lain.
 • Anda tidak dibenarkan memasukkan atau memuat naik apa-apa bahan termasuk teks, pautan, grafik, isi atau unsur-unsur lain dalam iklan anda yang tidak langsung berkaitan dengan item / produk / perkhidmatan yang diiklankan.
 • Anda tidak dibenarkan memasukkan nama domain laman web anda (contoh: domainsaya.com) ke dalam tajuk iklan anda.
 • Memuat-naik atau menghantar virus atau fail yang boleh mengganggu atau merosakkan atau yang berbahaya.
 • Mengganggu-gugat melanggar sistem keselamatan “ Iklan e-KUIS “, atau apa jua perkhidmatan, fail-fail sistem, akaun, katalaluan, pelayan (server) atau rangkaian yang disambungkan ke atau diakses melalui “ Iklan e-KUIS ” atau sekutunya atau laman yang mempunyai pautan dengannya.

KANDUNGAN

Segala maklumat yang ditemui di “ Iklan e-KUIS ” adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan TIDAK dimaksudkan sebagai nasihat perubatan, undang-undang, atau profesional. Anda mesti menilai, dan menanggung risiko yang berkaitan dengan ketepatan, kegunaan atau maklumat yang lengkap dari isi kandungannya. “ Iklan e-KUIS ” tidak bertanggungjawab atas semua isi kandungan laman web. “ Iklan e-KUIS ” tidak menyaring atau memantau isi kandungan sebagai suatu polisi, tetapi “ Iklan e-KUIS ” berhak, tetapi tidak bertanggungjawab, untuk menghapuskan kandungan yang dianggap berbahaya dari segi polisinya, menyinggung, atau melanggar Penafian dan Syarat Penggunaan atau mana-mana peraturan yang “ Iklan e-KUIS ” ada pada masa itu. “ Iklan e-KUIS ” boleh memilih pada polisinya sendiri untuk memantau beberapa, semua, atau bukan bidang kuasa untuk pematuhan         Syarat atau Peraturan.

 

HARTA INTELEK

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat-naik atau menghantar kandungan ke “ Iklan e-KUIS ” yang melanggar hak paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau lain-lain hak (“Hak”) dari mana-mana pihak. Dengan menghantar kandungan kepada “ Iklan e-KUIS ” anda secara automatik membenarkan atau menjamin bahawa pemilik kandungan tersebut telah secara tegas telah memberikan hak kepada “ Iklan e-KUIS ” bebas-royalti secara terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, hak non-eksklusif dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan, membuat karya dari, mengedar, melaksanakan dan memaparkan Kandungan tersebut (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan / atau untuk memasukkan dalam karya-karya lain dalam bentuk apapun, media, atau teknologi yang dikenali pada masa ini atau teknologi akan datang untuk setiap Peraturan yang mungkin ada dalam Kandungan tersebut.

KENYATAAN PRIVASI

Privasi anda adalah penting bagi kami. Kami tidak akan menjual atau berdagang maklumat peribadi anda dengan sesiapa pun atau syarikat apapun. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab atas amalan privasi daripada laman web tersebut. Sila pastikan anda menyemak dasar privasi laman web yang anda kunjungi.

MODIFIKASI TERMA

Iklan e-KUIS ” berhak untuk menukar polisi ini pada bila-bila masa sahaja dan tanpa notis terlebih dahulu, berkuatkuasa serta-merta. Anda bertanggungjawab untuk secara terus-menerus dari masa ke semasa untuk meninjau Penafian dan Syarat Penggunaan ini. Penggunaan laman web “ Iklan e-KUIS ” selepas perubahan terma dilakukan merupakan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. “ Iklan e-KUIS ” tidak perlu dan tidak akan menganggap ianya satu kewajipan untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan yang terdapat pada Penafian dan Syarat Penggunaan ini.

JOIN THE DISCUSSION

nine + one =

Comments

 • Iklan e-KUIS | Kesatuan Ulamak Islam Sedunia December 16, 2016 at 3:27 pm

  […] dihapuskan jika tiada pembayaran dibuat dalam tempoh itu. Tempahan iklan adalah tertakluk kepada Penafian & Syarat Penggunaan. akan dibenarkan hanya jika banner atau iklan belum […]

  Reply